Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP).


Het repartitiereglement van SEKAM Video geeft SEKAM Video de bevoegdheid een gedeelte van de te verdelen gelden te bestemmen voor sociaal-culturele doeleinden.

Deze gelden worden gestort in een door de Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) te beheren fonds (opgericht in 2013).


Reglement
Het Reglement geldt voor alle aanvragen voor subsidie en beschrijft de wijze waarop aanvragen kunnen worden ingediend, hoe deze worden beoordeeld en tevens de verplichtingen van aanvragers/begunstigden.

Download hier het Reglement van CFAP.

Aanvraagformulier
Download hier het Subsidie aanvraagformulier CFAP

Statuten
Download hier de statuten van CFAP


Bestuur

Het bestuur van CFAP bestaat uit het aantal bestuursleden van SEKAM Video.
Het huidige bestuur bestaat uit:OTP | Actueel

Willem Zijlstra nieuwe voorzitter van verenig...

26-09-2018

Meer >
Stepping Stone: Tweede seizoen handhavers

18-09-2018

Meer >
NL Film: De regels van Floor verkocht aan dri...

18-09-2018

Meer >

Meer nieuws

OTP | Diensten


JURIDISCHE HELPDESK
Televisieproducenten die lid zijn van OTP, kunnen een beroep doen op gespecialiseerde juristen van advieskantoor So.legal ...

VERZEKERINGEN
OTP leden kunnen interessante voordelen behalen op verzekeringen. OTP werkt hierin samen met CZ en Nationale Nederlanden ...

KIJKCIJFERONDERZOEK
​Alle OTP leden hebben de mogelijkheid om via OTP met een aanzienlijke korting een overeenkomst aan te gaan met SKO voor rapportage van kijkcijfers ...